Salon der Levenskunst

Annuleringsvoorwaarden

  • Annuleer je zelf je deelname, dan dient dat schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Post- of e-maildatum geldt als annuleringsdatum. Indien je helemaal niet annuleerde, ben je het hele bedrag verschuldigd.

 

  • Bij annulering tussen de 8ste tot de 4e week voor aanvang van het programma wordt 50% van het bedrag van de cursus- en verblijfskosten aangerekend.

 

  • Bij annulering vanaf de 4e week voor aanvang ben je de volledige cursus- en verblijfskosten verschuldigd.

 

  • Vind je zélf een voor ons een acceptabele vervanger, dan rekenen we de administratiekosten van €50

 

  • Na de start van de workshop is er geen enkele mogelijkheid tot terugbetaling of tegoed.

 

Bepalingen bij deelname :

  • Deelname aan de workshop(s) is vrijwillig. De deelne(e)m(st)er is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden tijdens de workshop. De begeleiders zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen noch voor psychische schade die een deelnemer meent te hebben opgelopen door deelname aan de workshop.
  • De workshops zijn niet en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandelingen. Noch Gisele Lievens als eigenaar van Le Manoir du Chagnot als rechtspersoon noch de begeleiders van de workshops kan/kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten of derden.
  • Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer de begeleiding voldoende te informeren over zijn/haar gezondheidstoestand (fysiek en geestelijk), alsmede gebruik en achtergrond van medicijnen.
  • Elke deelnemer is verplicht de schade die hij veroorzaakt aan roerende en onroerende zaken op het terrein waar de cursus gehouden wordt, te vergoeden aan de eigenaar (de medecursist, de begeleiding, de accommodatieplek).